Kruispunt / Opinie

Vlaamse Pyrrusoverwinning

De clash van 8 mei 2008 (jawel, V-dag, de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa) heeft in ons landje een Vlaamse Pyrrusoverwinning gebaard. Bijna symbolisch wees de klok in het parlement toen al 2.08 u. in de nacht en was de nieuwe dag reeds aangebroken. Een dag waarin België niet meer zou zijn zoals het altijd was. Het Belgisch pact was verbroken, het Belgisch model naar de vaantjes, het Belgisch compromis opgezegd.
8 mei 2008 heeft nogmaals aangetoond dat geruzie en afdreigingen ons niet vooruithelpen. Integendeel, hetgeen reeds verworven werd wordt nu weer in vraag gesteld.
De BHV-stemming heeft niet alleen de kloof en het wantrouwen tussen beide gemeenschappen nog vergroot, maar ook het vertrouwen van de bevolking in de politiek veel schade toegebracht.

Dames en Heren politici, de mensen zijn het beu! Allen die zoniet hebben bijgedragen, dan toch hebben toegelaten dat het zover zou komen, zijn schromeloos tekortgeschoten in hun taak. Zij hebben de wansmakelijkste vertoning ooit gegeven van het gebrek aan leiderschap en verantwoordelijkheidszin, dat zich in de loop der jaren in onze nationale politiek heeft ontpopt. Voor het eerst is een basisregel van de democratie niet gerespecteerd: democratie is niet enkel de macht van de sterkste, maar ook het respect voor de zwakste. In een land waar gemeenschappen samenleven, kan de ene zijn wil niet opdringen aan de andere. Wanneer dit democratisch principe niet wordt geëerbiedigd, leidt dit onvermijdelijk tot verzet, tot onbegrip, tot onvrede, tot burgeroorlog.
Er is hoop dat het niet zover komt, dat het ‘gezond verstand’ zal zegevieren. Een aantal ‘wijzen’ hebben reeds hun stem verheven, de Koning roept al jaren op tot eendracht en verstandhouding, de overgrote meerderheid van de bevolking wenst de instandhouding van België.
De vorming van nu al twee regeringen en de totstandkoming van een eerste pakket in de staatshervorming hebben aangetoond dat de gemeenschappen elkaar nog steeds kunnen ‘vinden’ en bereid zijn de weg van de samenwerking voort te zetten. Het is nu hoog tijd voor echt overleg en voor daden die de ganse bevolking, de beide gemeenschappen en de smeltkroes van culturen in ons land ten goede komen.

JMP
10.05.2008
Toon alle berichten in Kruispunt / Opinie
JMP-Trends © 2023