Kruispunt / Opinie

VLAANDEREN ‘ONAFHANKELIJK’: EEN ‘TIPJE’ van ABSURDISTAN

Kerstboodschap 2006

De ‘docu-fictie’ van de RTBF ‘La Une’ heeft op 14 december jl. de meerderheid van onze landgenoten een koude rilling bezorgd. ‘Vlaanderen heeft zich eigenmachtig onafhankelijk verklaard’ zo luidde het. Het was tegelijk leuk en tragisch, karikaturaal en doodernstig, absurd en relevant. Ik zal er niet veel woorden aan verspillen, het was wat het was: een overigens knap geregisseerd doemscenario van de afbraak van ons voorspoedig vaderland en van de miskraam van Absurdistan. Eén ding is zeker: het heeft een schokgolf veroorzaakt bij de ‘zwijgende meerderheid’, het heeft slapende geesten wakker geschud. Waar zijn we mee bezig?
Onze overgrootouders hebben in 1831 Leopold van Saksen-Coburg uit Engeland tot bij ons gehaald; hij stak het Kanaal over op een scheepje (de chunnel bestond toen nog niet), landde in Calais en kwam ons landje binnen over het strand van De Panne. Hij werd er door het Nationaal Congres op democratische wijze bij geroepen om België op de Europese kaart te brengen en zorg te dragen voor de eenheid van ons vaderland. Hij stond in voor de consolidatie van de Belgische onafhankelijkheid. Onlangs gingen stemmen op (vanuit de woestijn) om de nazaat van Leopold I het zwijgen op te leggen. Waar zijn ze mee bezig?

Een vriend schonk mij deze week een afdruk van een landkaart van het oude Vlaanderen (500 à 600 n.Chr.) van Nicasius Fabius. Het Vlaanderen van toen zag er helemaal anders uit. Echte ‘grenzen’ waren er nog niet. Het gebied werd toen grosso modo begrensd, ten oosten en ten zuiden door de Scaldis (Schelde) en ten westen door de Samara (Somme). De Noordzee heette Mare Germanicum en onze Vlaamse kust Littum Saxonicum. Het huidig Kanaal werd Fretum Belgicum genoemd. Camaracum (het huidige Cambrai) was de meest zuidelijk gelegen nederzetting maar steden en gemeenten als Brugus (Brugge), Ostenda (Oostende), Gandarum Castrum (Gent), Antwerpum Castellum (Antwerpen) zelfs Lampernissa (Lampernisse) en Lapscura (Lapscheure) stonden toen al op de kaart. De Morini bevolkten het noordelijk gedeelte waarvan onze kustgouw Pagus Frandrensis en de huidige Noord-Franse kust Pagus Gessoriacus heette; in het oosten van dit Vlaanderen leefden de Menapii, in het westen de Atrebati. Deze volkeren waren allemaal Belgae, Belgen dus, en werden reeds door veldheer Julius Caesar vijf eeuwen vroeger in zijn De Bello Gallico “de dapperste van alle Galliers genoemd. Wie durft nog beweren dat België ‘barst’ en een kunstmatige natie is? Blijkbaar schreef men toen nog (verbasterd) latijn, maar niemand ligt daar wakker van.
Ave Caesar! Dank u wel, Fernand! Ik zal de kaart van het oude Vlaanderen inkaderen en aan de muur van mijn werkkamer ophangen.

Negerleider Martin Luther King schreeuwde het uit op 28 augustus 1963, bij de mars op Washington: “I have a dream. Wij mogen ook nog dromen, met de kerst: een beter Vlaanderen, een beter België, een beter Europa, een betere wereld.

JMP
25.12.2006
Toon alle berichten in Kruispunt / Opinie
JMP-Trends © 2023