Kruispunt / Opinie

De Vuurproef

Na 29 dagen stevig onderhandelen en een (deels nachtelijke) forcing van 17 uren is de regering Di Rupo er eindelijk in geslaagd een behoorlijke staatsbegroting 2013 uit te werken.

Iedereen was het erover eens: het was een moeizame bevalling. Hoe kon het anders? De laatste regeringen van Nationale Unie dagtekenden immers al van de naoorlogse ministeries van Hubert Pierlot (III)(27 september 1944 - 7 februari 1945) en Achiel van Acker (I) (12 februari 1945 - 2 augustus 1945). Het was dus wel weer wat wennen.
Het kwam er eigenlijk op aan een coherente oplossing te vinden, niet enkel voor de crisis maar ook voor de heropleving van de economie. Vermits de standpunten van de bevolking, zeg maar de zes regeringspartijen, soms ver uiteenliepen, waren de onderhandelaars aangewezen tot compromissen. ‘Dictaten’, zoals men die thans in Antwerpen door de strot van de onderhandelaars poogt te duwen, waren hierbij niet aan de orde.
En zie, het is gelukt.
Het akkoord opent ongetwijfeld hoopgevende perspectieven. Iedereen zal wel zijn steentje moeten bijdragen maar de grote offers zijn uitgebleven. De kans dat België er binnen afzienbare tijd weer bovenop komt, is gestegen. De opmaak van een sluitende begroting, die beantwoordt aan de Europese normen, zal het vertrouwen herstellen en de slabakkende economie weer aanzwengelen.
Sommigen zullen de geplande maatregelen ongetwijfeld weer te weinig, en anderen te veel vinden. Belangrijk is vooral dat de begrotingsopmaak en de relanceplannen er nu echt zijn. Diegenen die ons Land willen ten gronde richten en inmiddels aan de kant gaan staan om altijd maar te kritiseren, kunnen best in eigen boezem kijken.

JMP
20.11.2012
Toon alle berichten in Kruispunt / Opinie
JMP-Trends © 2023