Kruispunt / Opinie

De kentering

Er is geen twijfel meer mogelijk.
Vijf maanden voordat sommige doemdenkers hun ijle verzuchtingen in de ‘moeder van alle verkiezingen’ hopen tot stand te brengen, is de ‘reïncarnatie’ reeds aangevat.

Alle negativisten, afbrekers en grafdelvers ten spijt heeft de ‘nationale unie’-regering di Rupo niet enkel haar doelstellingen binnen de gehalveerde beleidstermijn in ruime mate gerealiseerd, maar ook nog een aantal drastische verbeteringen en innovaties tot stand gebracht. Dank zij deze onmiskenbare prestatie en sanering heeft België opnieuw aansluiting bij de toplopers van het verenigd Europa gevonden. Voor het eerst sinds jaren komt ons Land zelfs in de kijker op wereldvlak.

De internationale crisis heeft weliswaar een zware tol geëist van onze bevolking en onze economie; de bedrijfssluitingen, de werkloosheid en de armoede zijn (nog) niet bedwongen. Er zijn nochtans duidelijke tekenen van beterschap. De kerstclash van het elektronisch betaalverkeer n.a.v. de eindejaarsverkoop kan geen toeval zijn.

Bovenop deze herleving springt vooral de ‘manier waarop’ in het oog. Ziedaar een regering die de problemen weet (en durft) aan te pakken. Heel wat ‘heilige huisjes’ uit het verleden werden onder handen genomen, ontsporingen en misbruiken werden blootgelegd en opgedoekt, er vielen lijken uit de kast. Zoveel gedrevenheid van onze beleidslieden heeft men sinds mensenheugenis in ons landje niet gezien. De ‘Belgique à papa’ heeft afgedaan. Benevens de consequente beleidsvoering werden ook tal van sociale maatregelen getroffen die de zwakkeren en de behoeftigen ten goede komen. Ondanks de (soms al te gekke) GAS-boeten – waarvoor de federale regering overigens niet verantwoordelijk kan gesteld worden – is ons maatschappelijk bestel toch op menig gebied heel wat humaner geworden; de solidariteit – ook met de migranten – is toegenomen. België is voor velen een echt ‘thuis’ geworden, waar het goed is te leven. Kortom, de oubolligheid, de bekrompenheid zowel als de verzuring zijn vooralsnog bezworen.

Het volgehouden consensusbeleid is een bijzonder positief en hoopgevend teken aan de wand. Zeker, er is in de Wetstraat 16 af en toe fors gepalaberd, er zijn in de pers en TV-debatten heel wat robbertjes gevochten, er is in de sociale media heel wat gal gespuwd; toch hebben de regeringspartijen telkens een democratisch compromis gesloten of vergelijk gevonden.

Ons Land heeft de door sommigen voorgeschotelde harde ‘verandering’ niet nodig. De bedrieglijke ‘beloften’ van de extremistische oppositiepartijen zijn door de prestaties van een standvastige meerderheid voorbijgestreefd en overbodig geworden; hun dreigementen zijn ontmaskerd en ontmanteld.

Niemand zit te wachten op een nieuwe zoveelste ‘staatshervorming’. België kan de 540 dagen stuurloosheid waarin het voordien door radicaal getouwtrek terechtgekomen was, voortaan missen als de pest. Het Land heeft bovenal behoefte aan volhardend stevig herstelbeleid.

Het institutioneel gehakketak, inzonderheid omtrent het koningschap, mag stoppen. Menigeen beseft onderwijl wel dat al het gekrakeel hoofdzakelijk gevoerd wordt met de bedoeling het Land te destabiliseren.

De troonsopvolging door Prins Filip heeft al meteen een positief effect gehad. De loze aantijgingen tegen de Koninklijke gratieverleningen werden in  24 u. in de kiem gesmoord.

De nieuwe Vorst heeft in enkele maanden bewind alvast een beloftevol elan genomen. Zijn houterig, ietwat onwennig optreden van vroeger is wonderbaar omgeslagen tot een open, vrijmoedig, empathisch, zelfverzekerd, betrouwbaar en overtuigend vertoon.

Zijn eerste Kerstboodschap werd zowaar door meer dan 1,2 miljoen TV-kijkers bekeken. In het spoor van zijn vader riep hij alle landgenoten op tot samenwerking.

Koningin Mathilde draagt met haar innemende verschijning en  tederheid in ruime mate bij tot de sympathie van de bevolking. Samen met hun mooi gezin hebben zij in een minimum van tijd heel wat harten veroverd.

Einde 2013. Gedaan met kletsen, zaniken en zeuren. Le vin nouveau vient d’arriver. Er waait een nieuwe frisse wind over het Land.

JMP
28.12.2013
Toon alle berichten in Kruispunt / Opinie
JMP-Trends © 2023