Ultieme Getuigen
Paard verstopt in diepe gracht

Lea Vonderlynck-Deprest uit Aartrijke, die op het einde van de bezetting als meid werkzaam was  in de maalderij Hazewind molen te Vladslo, slaagde erin  een van de twee paarden  van de familie Zwaenepoel te behoeden voor de Duitsers. Deze hadden beide dieren voor hun aftocht opgeëist doch Lea Deprest en de knecht  Maurice Devreker uit Keiem verstopten zich met de merrie Nina in een diepe doch droge gracht; ze waren er door het hoge struikgewas onttrokken aan het zicht van de Duitsers die op een honderdtal meter afstand voorbijtrokken met een dertigtal in beslag genomen paarden.

JMP-Trends © 2024