Aankondiging

W.O. II anders bekeken
nooit te vergeten

MENSEN in de OORLOG

Lees hier hun levensecht verhaal

Ultieme Getuigen

Jean-Marie Pylyser

Een ‘digitaal boek’ in wording, uniek en onthullend, weldra exclusief op deze website

De Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945), de grootste slachting en vernieling die de mensheid ooit beleefde, is voor een groot aantal landgenoten een soort spookbeeld geworden dat hen nog amper beroert. De wreedaardige gevechten, moordpartijen en verwoestingen die men nog af en toe in T.V.-documentaires te zien krijgt, treffen de kijkers wel door hun ongewone ruwheid en geweld. Toch kunnen die oorlogstaferelen – die toch maar een glimp weergeven van een ontzaglijk wereldcataclysme – de werkelijkheid niet meer benaderen. Bovendien weerspiegelen zij nog enkel de taferelen, maar geenszins de menselijke ellende, het leed en de pijn van de miljoenen slachtoffers. Achter het strijdgewoel, de oorlogsmachine en het wapengekletter gaan een gruwelijke angst en een onmetelijk lijden schuil. De oorlogsgeschiedenis in de boeken en beelden verdoezelt eigenlijk de echte aderlating en ellende van zovelen die ongewild en machteloos werden meegesleurd in de rampspoed.

Het groot verhaal van ‘de mens in de oorlog’ zal nooit kunnen geschreven worden. Woorden schieten altijd te kort. De ‘mens’ is te klein voor het pandemonium. De belevenissen van enkelen kunnen slechts symbool staan voor wat zoveel anderen hebben meegemaakt.
Het aantal landgenoten die de wereldramp hebben meegemaakt en in staat zijn hun oorlogsbelevenissen kenbaar te maken, neemt gestadig af. Sommigen hebben hun persoonlijke ervaringen jarenlang verzwegen. Het is nog net de tijd voor de ‘ultieme getuigen’.

De publicatie van hun oorlogsverhalen start eerlang exclusief op deze website. Ze geschiedt in opeenvolgende fasen. De titels van de recente getuigenissen zullen telkens bekendgemaakt worden (zie onderaan). Belangstellenden zullen desgewenst ook telkens per mail op de hoogte gebracht worden.
Meer informatie vindt u alvast in de specifieke rubriek.

Meer lezen...

PERSPECTIEF

Wij beseffen het allemaal, elke dag: de wereld waarin wij leven, de aarde waarop wij ons bewegen, het heelal dat alsmaar uitdeint, kortom al het zichtbare en onzichtbare dat ons omringt is voortdurend in evolutie. De vergankelijkheid, de verandering behoren tot de essentie van ons bestaan. Het historisch perspectief vormt zowat de ruggengraat van deze ontzaglijke ontwikkeling.
Wij beogen in deze website een kleine bijdrage te leveren tot enig inzicht van de jongste gebeurtenissen die onze huidige maatschappij gestalte geven.
Het valt niet te ontkennen dat de Tweede Wereldoorlog in menig opzicht een fundamenteel keerpunt is geweest in onze ‘moderne’ geschiedenis. Het verhaal en de omvang ervan zijn in geen duizenden boeken te vatten.
Het verhaal van de mensen die deze weerzinwekkende tragedie aan den lijve ervaren hebben, zal nooit geschreven worden. Slechts individuele getuigenissen kunnen een tipje van de sluier lichten.
Ook thans weer worden de waarden en structuren van onze leefwereld in vraag gesteld. Zullen de ‘veranderingen’ die sommigen poneren wel degelijk het welzijn van de gemeenschappen ten goede komen?

Onze toekomst begon met het verleden en wordt vandaag opgebouwd. We kunnen er niet omheen kijken. Lees ‘Ultieme Getuigen’ en bedenk u bij ‘Kruispunt / Opinie’.

JMP-Trends © 2024