Inschrijven

Stelt u belang in ‘Ultieme Getuigen?

Wellicht laten de verhalen van de laatste oorlogsgetuigen u niet onberoerd. Hun ervaringen waren immers vaak zo ingrijpend, ja zelfs soms zo tragisch, dat deze hun hele verdere leven duurzaam getekend hebben. Sommige oorlogsslachtoffers, die het geluk hadden de gebeurtenissen te overleven, hebben er desondanks jarenlang pijnlijk over gezwegen. Hun kinderen en kleinkinderen stellen zich thans nog steeds onbeantwoorde vragen.
De lotgevallen, de prestaties en het lijden van zo velen mogen nochtans niet vergeten worden. Meestal gingen deze gepaard met moed, wilskracht, volharding, opoffering, overtuiging, geloof, liefde en vrijheidsdrang. Dikwijls getuigden zij van de diepste waarden van de mens.
De memoires zijn in menig opzicht hoe dan ook waardevol voor de volgende generaties. In tijden van nood en vertwijfeling scheppen zij bezieling en vertrouwen.

Wenst u meer te vernemen over ‘Ultieme Getuigen’?
Wij houden u via e-mail op de hoogte van de nieuwste publicaties in de vervolgreeks van deze website.
Bezorg ons uw gegevens via deze (kosteloze) e-mail inschrijving.
Deze houdt generlei verbintenis in.
Wij waarborgen u desbetreffend uw absolute privacy.
Via hetzelfde formulier kunt u op elk ogenblik uw inschrijving opzeggen.

JMP-Trends © 2024