Praktische Informatie

Praktische Informatie

De publicatie van de Ultieme Getuigenissen verloopt in wisselende volgorde en thema’s.

De titels van de recentste bijdragen worden telkens weergegeven op de frontpagina van de website. U kunt de teksten openen door het aanklikken van de bijhorende codes.

Via de link Inhoudstafel, in de zijbalk KOMPAS, eveneens op de startpagina, bekomt u een overzicht en samenvatting van de geplande thema’s en items; door het aanklikken van een (rode of blauwe) code in de inhoudstafel kunt u eveneens een tekst naar keuze openen. De inhoudsopgave vertoont eigenlijk de algemene structuur en volgorde van de gepubliceerde of nog te verwachten bijdragen; de codelijst zal geleidelijk bijgewerkt worden.

U zult bemerken dat de codes er uitzien als nummerplaten. Het eerste cijfer verwijst naar het Deel van het mengelwerk; de drie centrale  letters duiden opeenvolgend het Onderdeel, het Hoofdstuk en de Paragraaf aan; het eindgetal in de code refereert numeriek aan elke titel. De nummerborden verwijzen zo naar de volgorde van elk item in de Inhoudstafel. Elke code geeft aldus in zekere mate de historische context weer van het behandelde onderwerp.

De rode nummerplaten duiden aan dat de inhoud van de bijdrage hoofdzakelijk steunt op persoonlijke getuigenissen, brieven, dagboeken e.d.; de blauwe nummerplaten verwijzen naar informatie uit andere bronnen, zoals archieven, literatuur, documenten e.d.

Diverse specifieke rubrieken, registers en bijlagen, gelijst in de linker zijbalk KOMPAS op de startpagina, verschaffen allerlei bijkomende en nuttige informatie bij dit verzamelwerk. Desgewenst kunt u zich daar b.v. ook gratis in- of uitschrijven op de volgende getuigenissen in de reeks; de Index Getuigen laat u ook toe alle gegevens van eenzelfde getuige te raadplegen.

 

TYPOGRAFISCHE TEKENS

§   paragraaf         onderverdeling van de inhoudstafel

*   asterisk            sterretje na woord of term verwijst voor uitleg naar het register 'Afkortingen & glossarium'

 

LITERATUURVERWIJZINGEN / Afkortingen

KV1   Kustvolk in de Vuurlijn  - Deel 1 'De Vluchtschans' / J.M. Pylyser

KV2   Kustvolk in de Vuurlijn - Deel 2 'Het Spergebied' / J.M. Pylyser

KV3   Kustvolk in de Vuurlijn - Deel 3 'De Atlantik Wall' / J.M. Pylyser

EX     Executie zonder Vonnis (Deel 1 van 'De zaak Laplasse' / J.M. Pylyser

AR    Arrest na Executie (Deel 2 van 'De zaak Laplasse) /J.M.Pylyser

VS    Verzwegen Schuld (Deel 3 van de zaak  Laplasse) / J.M.Pylyser

BIL   De Strijd van Luitenant Victor Billet / Georges Billet

IEP   Ieper, Mei 1940 / Hubert Ronse de Craene

VKG Voor Koningin geboren / Werner Rabau       

 

JMP-Trends © 2024