Woord vooraf

Woord vooraf

‘Ultieme Getuigen’ is geen gewoon verzamelwerk. Zeker, het bundelt vele oorlogsgetuigenissen van meestal ‘eenvoudige’ mensen van bij ons. Deze beschrijven nochtans doorgaans ‘uitzonderlijke’  gebeurtenissen, belevenissen en ervaringen, die zij ‘aan den lijve’ hebben doorgemaakt. Hun ‘verhaal’ is wellicht geen ‘oorlogsgeschiedenis’ maar wel een stuk historiek van ‘de mens in de oorlog’.

Het boekwerk ‘Ultieme Getuigen’ is ook geen roman, geen literatuur, maar wel veel meer dan een ‘verhalenbundel’; het is het ware gezicht van de bloedigste aller oorlogen.

Ontelbare lotgevallen van ‘helden’ en ‘slachtoffers’, noch deze van toevallige ‘toeschouwers’ zullen nooit beschreven worden. Te velen hebben de krijgsverrichtingen en hun ellende niet eens overleefd, het merendeel heeft het verleden te vlug begraven. De ultieme getuigen hebben echter niets vergeten.

Hun woorden verdienen gehoord te worden.
Samen – hoe weinig talrijk nu ook – zijn ze nog in staat de jongere generaties te beroeren en te motiveren ten einde zichzelf en hun nakomelingen alsnog alle nieuwe rampspoed te besparen.

J.M.P.

JMP-Trends © 2024