E-Missie

Vuurwacht.be promoot boeken

Vuurwacht.be zet zich in voor Vrijheid, Vrede, Democratie en Solidariteit. De geschiedenis is een belangrijke leidraad om deze waarden en principes te benaderen en waarderen. De historische waarheid en objectiviteit is hiervoor een absolute vereiste. Pas dan kan men de gebeurtenissen en feiten naar hun juiste betekenis beoordelen en er de nodige lessen uit trekken.
Vuurwacht.be promoot uitsluitend boeken die aan deze basiscriteria beantwoorden. Dit vereist een zo ruim mogelijk bronnenmateriaal, een voldoende diversiteit aan getuigenissen en een objectieve toetsing aan archieven en bestaande literatuur.
Met de verspreiding en bekendmaking van deze boeken beantwoordt de website Vuurwacht.be aan haar principiële doelstellingen.

Bent u geïnteresseerd?

Wellicht heeft u belangstelling voor een van onze uitgaven. In de rubriek “Ons Boekenfonds” vindt u niet alleen een volledig overzicht van onze boeken maar ook ruime uittreksels van enkele titels. De inhoudstafels bieden u ook een overzicht van de diverse thema's die in de boeken aan bod komen.
U kunt gebruik maken van ons bijgaand, eenvoudig en beveiligd bestelsysteem.

Vuurwacht.be E-missie

Uw voordelen:

  • duidelijk aanbod
  • geen port- noch andere kosten
  • mogelijk voordeelpakket
  • eenvoudige bestelling
  • vlugge en correcte afhandeling

Hebt u nog vragen?

Contacteer ons: email

JMP-Trends © 2023