Vuurwacht Interactief

Vuurwacht interactief

Reageer nu!

Deze rubriek staat ter beschikking van alle bezoekers van deze website. Ze biedt hun de gelegenheid vrijuit hun mening te kennen te geven over de hierin behandelde thema’s.
De betreffende teksten kunnen toegestuurd worden per e-mail () of per brief (J.M.P.-Trends, Vaartdijk Zuid 5, 8432 Middelkerke). De auteurs van de inzendingen worden verzocht hun naam en adres bekend te maken. Onder de publicaties worden enkel de initialen en de woonplaats weergegeven. Kwetsende of aanstootgevende reacties komen niet in aanmerking.

Mailing

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van publicaties in deze rubriek?
Dan kunt u zich hier inschrijven op de mailing. U ontvangt dan een e-mail wanneer nieuwe informatie in deze rubriek gepubliceerd wordt. U kunt zich hier eveneens uitschrijven voor de mailing.

Oproep tot de 70-plussers

Laat uw eigen oorlogsverhaal niet verloren gaan

In deze website willen wij vooral de stem van de 70-plussers laten horen. Zij hebben de oorlog zelf meegemaakt en zijn eigenlijk de enigen die er nog echt kunnen over meespreken. Hun oorlogsverhaal mag niet verloren gaan.

Ieder van hen heeft immers op eigen manier de oorlog overleefd. Elkeen werd op zeker ogenblik willens of onwillens bij de gebeurtenissen betrokken. De ene was actief in het leger, het verzet of de collaboratie, de andere was ooggetuige of slachtoffer van een of ander voorval, nog anderen waren gewoon toeschouwers, maar hebben toch ook honger geleden of... hun plan getrokken.

Oorlogsbelevenissen staan doorgaans zeer diep in het geheugen geprent. Data of namen kunnen in de vergeethoek geraakt zijn, maar de diepe ervaringen zelf blijven een leven lang onuitwisbaar. Samen met de herinneringen van vele anderen maken ze deel uit van de kleine en grote geschiedenis van ‘de mens in de oorlog’.

Wij kijken belangstellend uit naar uw verhaal. Wij stellen vooral de ‘echtheid’ ervan op prijs. Het spreekt vanzelf dat ook de reacties van ‘jongeren’ welkom zijn: sommigen dragen nog de sporen mee van het verleden of kunnen de dragers en behoeders zijn van de èchte oorlogsgeschiedenis.

U kunt op verscheidene manieren met ons in contact treden: per brief, telefonisch (eventueel met antwoordapparaat), per fax of e-mail. Vergeet niet ons uw persoonlijke gegevens kenbaar te maken.

Uw hulp en medewerking maken deze website extra boeiend!

Ons adres:
Jean-Marie Pylyser
J.M.P.-Trends
Vaartdijk Zuid 5
8432 Middelkerke
België
telefoon & fax: 059 / 27 86 04
e-mail: email

Grote letters, speciaal voor u

Wij zijn er ons van bewust dat sommige bezoekers van onze website enige moeite kunnen ondervinden om vlot de gekopieerde ‘uittreksels’ van de boeken van de reeks “Kustvolk in de Vuurlijn” en “De Strijd van Lt. Victor Billet” (zie ‘Ons Boekenfonds’) te lezen. Dit spruit voort uit de noodzaak om de teksten uit het oorspronkelijk groter formaat van deze boeken in verkleinde versie op het web weer te geven.

Wij wensen te benadrukken dat voor de lopende tekst van al onze boeken de lettergrootte corpus 12 werd gebruikt; deze overtreft ruim de weergave van de teksten die doorgaans in het web wordt gebezigd.

Uw vraag:

Waarom ‘Vuurwacht’?

Ik wil u meteen verwittigen: u zult ‘Vuurwacht’ niet terugvinden, noch in de Woordenlijst Nederlandse taal, noch in van Dale noch in Verschueren. De titel van deze website is niettemin expliciet. U kunt hem omschrijven als ‘waker bij het vuur’, in een ruime zin. Het ‘vuur’ moge dan gelden als betekenisverwante term voor ‘lichtverschijnsel’, ‘kampvuur’, ‘gloed’, ‘vurigheid’ en ‘bezieling’. Het trefwoord is gevormd naar analogie van andere samenstellingen zoals de gangbare ‘vuurtorenwachter’ en de ‘vuurkruiser’ uit de Eerste Wereldoorlog. Bovendien verwijst het meteen naar mijn hoofdwerk, de boekenreeks Kustvolk in de Vuurlijn.

‘Vuurwacht’ wil een krachtige stem geven aan de nodige waakzaamheid tegen het extremisme en het negativisme. Deze website wil vooral bijdragen tot meer wederzijds respect, de vrijheid en de vrede.

De ervaring van het verleden is de beste leidraad voor de toekomst.

W.O. II - FORUM

Wenst u uitleg nopens een of ander oorlogsfeit?
Wil u toelichting aangaande de rol of de prestaties van een oorlogsfiguur?
Zou u graag in contact treden met personen die getuige waren of informatie hebben over enig voorval?
Zoekt u ruchtbaarheid te geven aan een minder bekend voorval?
Hebt u zelf iets ongewoons meegemaakt?
Wellicht verlangt u uw mening te kennen te geven betreffende een oorlogsevenement?
Of hebt u enige aanmerking of suggestie nopens deze website?

Het kan!

Stuur meteen een e-mail naar:

email

U bekomt hierop een persoonlijk antwoord. Eventueel wordt uw vraag of bemerking ook behandeld in deze rubriek.

Uw contactlijn

Wellicht zet deze website u aan tot enige commentaar, aanbeveling of kritiek. Wat het ook zij, uw reactie is welkom op ons e-mailadres: email

U kunt hiervoor ook ons 'Logboek' aanwenden. Klik hier om ons logboek te openen.

Misschien hebt u nu al beslist de verdere uitbouw van deze webstek te volgen. U kunt het zich gemakkelijk maken door ons websiteadres (www.vuurwacht.be) toe te voegen aan uw favorieten.

Wil u weten wanneer deze site geüpdatet wordt? Geen nood! Bezorg ons uw e-mailadres, wij zullen u telkens tijdig en persoonlijk verwittigen.

U kunt ons ook een dienst bewijzen: vertel uw vrienden over uw bevindingen bij de eerste kennismaking met onze website; bezorg ze eventueel ons webstekadres. Waarvoor dank!

JMP-Trends © 2023