Extra

Extra

De bezoeker zal in deze website niet enkel ruime uittreksels van ons boekenaanbod aantreffen. Wij zullen ook te gelegener tijd exclusieve extra (nieuwe) informatie publiceren.

‘Vuurwacht’ zal ons toelaten bepaalde onderwerpen en gebeurtenissen, die in onze boeken aan bod gekomen zijn, nader toe te lichten of uit te diepen. Wij hopen hierin ook gebruik te kunnen maken van de bemerkingen en aanvullende gegevens van lezers of nieuwe informanten.

Deze bijdragen zullen telkens aangeduid worden als ‘extra’ berichten en een interessante bijlage vormen van de eerder gepubliceerde teksten.

FAIREY FOX IN BISSCHOPPELIJKE TUIN TE BRUGGE

Wegens de oorlogsdreiging had de Belgische legerleiding in september 1938 beslist een eenheid Fairey Fox II vliegtuigen1 van het 1e luchtvaartregiment (verkenning)2 vanop het vliegveld van Goetsenhoven bij Tienen naar het toenmalig privé-vliegterrein in Het Zoute over te brengen. Dit laatste werd toen ook reeds voor militaire doeleinden gebruikt en zou begin 1940 aangeduid worden als secundair vliegveld nr. 4.3

Reeds op 27 september 1938 had de Belgische regering de algemene mobilisatie uitgevaardigd. Het leger werd meteen op ‘versterkte vredesvoet’ gesteld en uitgebreid van 100.000 tot 300.000 soldaten4.

Twee dagen later had de Viermogendhedenconferentie van München plaats.

Diezelfde 29 september 1938, in de vroege morgen, vloog onderluitenant Paul Verlaine uit Tienen met zijn Fairey Fox O.16 vanuit Goetsenhoven naar Knokke-Het Zoute, om er de installatie van zijn afdeling voor te bereiden. Hij was vergezeld van onderluitenant Laurent Keyenberg, waarnemer-marconist, eveneens uit Tienen.

In de omgeving van Brugge kwam het vliegtuig terecht in de potdikke mist; omstreeks 7.15 u. vloog het op een honderdtal meter hoogte tegen de top van het zuidwestelijk hoektorentje van de 180 m hoge O.L.Vrouwkerk. Het toestel stortte ongeveer 120 meter verder, na een boom geraakt te hebben, neer in de voortuin van het bisschoppelijk paleis.5

Piloot Verlaine werd zwaar verbrand uit het verhakkelde vliegtuig gehaald en bleek op slag gedood. De marconist werd eveneens zwaargewond aan de rug doch overleefde de crash, dank zij de zorgen van Prof. Dr. Sebrechts.

Brokstukken van het torentje vielen door het dak in de kerk alsook in de omgeving. Kerkgangers die net op dat ogenblik de communie ontvingen, vluchtten in paniek de straat op. Twee van hen geraakten gewond.

De wielen van het toestel waren in de trans blijven hangen, een zware steen zat gekneld tussen de schroef en de neus van het vliegtuig. Een boordmitrailleur werd tegen de gevel van een woning geslingerd. Van de twaalf (oefen)bommetjes die het toestel meevoerde, werden er aanvankelijk slechts elf teruggevonden. Het laatste zou men slechts na de oorlog, tijdens opruimingwerken in de bisschoppelijke tuin, op een dertigtal cm diepte in de grond blootleggen.


1 Het betrof dubbeldekkers, die uitgerust waren met twee mitrailleurs; de modellen I en II waren voorzien van een Rolls Royce motor van 480 PK, de modellen VI beschikten over een Hispano motor van 860 PK.

2 Het eerste luchtvaartregiment was belast met observatieopdrachten.
3 Constant Devroe Luchtvaart en Golf te Knokke-Zoute 1988
4 Prof. Dr.Theo Luykx Politieke Geschiedenis van België 1969 en Geschiedenis van de internationale betrekkingen 1971
5 Jacques Willems Brugs Ommeland 2006/2 p. 127

JMP-Trends © 2024